صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: تاریخچه انتخابات برگزار شده
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات ورود به صفحه انتخابات
1397/08/15انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ویروس شناسی ایران
1397/06/26انتخابات الکترنیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران
1397/04/22انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
1397/02/25انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
1397/02/22انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند اعضاء ایران
1397/02/07انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران
1396/12/05انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران
1396/11/25انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
1396/10/29انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
1396/09/23انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
1396/09/03انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
1396/09/02انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران
1396/08/30انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نوروژنتیک ایران
1396/06/30انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
1396/06/25انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران
1396/06/25انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی طب کار ایران
1396/06/24انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران
1396/06/24انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران
1396/06/10انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران
1396/04/17انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
1396/04/15انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آترواسکلروز ایران
1396/03/21دور دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
1396/03/20انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
1396/02/21انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
1396/02/01دور دوم پنجمین مرحله انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرستاران قلب ایران
1395/11/06انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم دارویی
1395/10/24انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
1395/09/25انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تخصصي باروري و ناباروري ايران
1395/04/03انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ترمیمی و پلاستیک ایران