صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: تاریخچه انتخابات برگزار شده
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات ورود به صفحه انتخابات
1399/07/24انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران
1399/06/20انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های ایران
1399/06/20انتخابات الکترونيک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران
1399/05/24انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ايران
1399/05/08انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ايران
1399/05/02انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ايران
1399/04/22انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي سیتولوژی بالینی ايران
1399/04/10انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي روان درمانی ايران
1399/03/08انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي پرستاران قلب ايران
1399/03/08انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی روانپزشکان ایران
1399/03/06انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران
1398/11/27انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
1398/11/17انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران
1398/11/17انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران
1398/11/03انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
1398/10/27انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان عروق ایران
1398/10/18انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران
1398/10/06انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
1398/09/28انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پریناتولوژی ایران
1398/09/28انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان قلب ایران
1398/09/21انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست های ایران
1398/09/14انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
1398/08/30انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
1398/08/17انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران
1398/08/09انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران
1398/08/02انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی ایران
1398/07/18انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خون ساز ایران
1398/07/11انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران
1398/07/04انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران
1398/06/31انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران
1398/06/26انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی سکته مغزی و بیماری های عروق مغز و نخاع ایران
1398/05/26انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران
1398/04/26انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران
1398/04/21انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی قلب کودکان ایران
1398/04/06انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
1398/03/31انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران
1398/03/29انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران
1398/03/20انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
1398/03/01انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه اهواز)
1398/02/31انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
1398/02/26انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران
1398/02/21انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران
1398/02/14انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه اصفهان)
1398/02/14انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه ساری)
1398/02/14انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه شیراز)
1398/02/14انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه مشهد)
1398/02/14انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه تبریز)
1398/02/08انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی بهداشت کار ایران
1398/02/06انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران
1398/02/05انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
1398/01/28انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي فيزيوتراپي ايران
1397/12/25انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي دندانپزشكي ايران
1397/12/17انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي جراحان عمومي ايران
1397/12/02انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران
1397/11/23انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت ایران
1397/11/13انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران
1397/11/05انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اورولوژی ایران
1397/10/27انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي اينترونشنال كارديولوژي ايران
1397/10/23انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی انگل شناسی ایران
1397/08/30انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
1397/08/24انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
1397/08/15انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ویروس شناسی ایران
1397/06/26انتخابات الکترنیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران
1397/04/22انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
1397/02/25انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
1397/02/22انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند اعضاء ایران
1397/02/07انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران
1396/12/05انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران
1396/11/25انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
1396/10/29انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
1396/09/23انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
1396/09/03انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
1396/09/02انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران
1396/08/30انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نوروژنتیک ایران
1396/06/30انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
1396/06/25انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی طب کار ایران
1396/06/25انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران
1396/06/24انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران
1396/06/24انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران
1396/06/10انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران
1396/06/08انتخابات الکترونیک برای تست و آموزش سامانه
1396/04/17انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
1396/04/15انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آترواسکلروز ایران
1396/03/21دور دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
1396/03/20انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
1396/02/21انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
1396/02/01دور دوم پنجمین مرحله انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرستاران قلب ایران
1395/11/06انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم دارویی
1395/10/24انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
1395/09/25انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تخصصي باروري و ناباروري ايران
1395/04/03انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ترمیمی و پلاستیک ایران